Welke afspraken moeten gemaakt worden bij scheiden?

Wanneer u en/of uw partner besluiten uit elkaar te gaan, leidt dat vaak tot emotionele situaties. Daarbij moeten er juridische en financiële overeenkomsten gesloten worden die langdurige gevolgen kunnen hebben op de levens van u en eventueel uw kinderen.  Om te kunnen scheiden of uit elkaar te kunnen gaan zullen er afspraken gemaakt moet worden over bijvoorbeeld:

 • Gevolgen van de beëindiging van samenwonen;
 • Gevolgen van het ontbinden van het geregistreerd partnerschap;
 • De afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden;
 • De verdeling van de gemeenschap van goederen en/of beperkte/ eenvoudige gemeenschap;
 • Partneralimentatie (of wijziging hiervan);
 • Kinderalimentatie (of wijziging hiervan);
 • Een omgangsregeling voor de kinderen;
 • Het ouderschapsplan.

In goed overleg uit elkaar of naar de rechtbank?

Bij het maken van deze afspraken is het belangrijk dat de invulling hiervan beide partijen in staat stelt een leven op te bouwen na de scheiding. Daar waar kinderen betrokken zijn is ‘in goed overleg tussen ouders’ de sleutel voor een duurzame oplossing. Op deze manier wordt het belang van beide partijen erkend in het maken van afspraken en worden afspraken daarom beter nageleefd, zeker op termijn. Uw kinderen, u en uw ex-partner hebben daar profijt van.

Ook zijn er situaties waarbij het niet lukt om tot afspraken te komen. Beide partijen, of één van beiden, is dan vaak nog te emotioneel of  er is sprake van een onoverbrugbaar meningsverschil. In dat geval zal de rechter een beslissing moeten nemen over het geschilpunt.

Uit elkaar gaan en het overeenkomen van passende afspraken is voor iedereen anders en daarom maatwerk. mr. Marloes de Schiffart  is nauw betrokken bij uw situatie, waarbij zij de voorkeur heeft om ‘in goed overleg’ tot afspraken te komen. Wanneer dit niet mogelijk is zal zij u terzijde staan in de rechtbank. Door haar jarenlange proceservaring is zij goed instaat uw procespositie vooraf voor u  in kaart te brengen, zodat u een realistisch beeld  heeft welk resultaat haalbaar is.

In welke familiezaken kan u worden bijgestaan?

Daarnaast verleent Marloes de Schiffart tevens rechtsbijstand in zaken onder anderen over:

 • Ouderlijk gezag;
 • (Vernietiging, of vervangende toestemming tot)erkenning;
 • Vaststellen of ontkenning vaderschap;
 • Ondertoezichtstellingen/ uithuisplaatsingen.

Marloes nodigt u graag uit voor een vrijblijvend gesprek om te verkennen wat jullie voor elkaar kunnen betekenen.

Mocht u vragen of behoefte aan meer informatie hebben, neem dan gerust en vrijblijvend contact op met mr. Marloes de Schiffart.

Contactgegevens