Bent u slachtoffer en heeft u letselschade opgelopen?

Dan kan het zijn dat u daar, naast lichamelijke of psychische klachten, ook financiële nadelige gevolgen van ondervindt en schade lijdt.
Bijvoorbeeld doordat u niet meer uw beroep kan uitoefenen, bepaalde kosten heeft moeten maken of blijvende beperkingen heeft.

Letsel kan veroorzaakt worden door uiteenlopende gebeurtenissen, denk hierbij aan een aantal voorbeelden:

 • Een verkeersongeluk waarbij u bent aangereden door een auto, scooter, bromfiets, fietser, tram of bus;
 • Een eigen verkeersfout waarvoor u verzekerd bent voor uw eigen schade (SVI- verzekering);
 • Een voorval met een whiplash of andere lichamelijke klachten tot gevolg;
 • Een bedrijfsongeval op de werkvloer, u bent bijvoorbeeld ten val gekomen;
 • Een situatie waarin bij u een medische fout is gemaakt;
 • U bent gebeten door een hond of ander dier;
 • Een ongeval waarin u letsel heeft opgelopen en waarvoor een ander verantwoordelijk is;
 • U bent werkgever en heeft u een werknemer die letsel heeft opgelopen waarvoor een derde aansprakelijk is.

Welke schade kunt u vergoed krijgen?

In bovenstaande voorbeelden en andere situaties waarin u letsel heeft opgelopen, heeft u vaak recht op financiële vergoeding voor geleden schade.
Hierbij kan u denken aan vergoeding voor:

 • Loonkosten en re-integratiekosten (voor werkgever);
 • Looninkomsten (voor werknemer);
 • Verlies van verdienvermogen of winst;
 • Kosten huishoudelijke hulp;
 • Kosten van hulp van derden;
 • Aanvullende zorgkosten;
 • Reiskosten;
 • Smartengeld; een vergoeding voor uw geleden verdriet, pijn en leed.

Wie betaalt advocaatkosten in uw letselschade zaak?

De Schiffart advocatuur kan u kosteloos juridische begeleiding bieden bij het vaststellen van de schadevergoeding. Dit kan voor u kosteloos doordat uw schade en advocaat kosten voor rekening komen van de aansprakelijke partij. Indien u een aanvullende  SVI- verzekering (Schade Inzittenden verzekering) heeft afgesloten bij uw autoverzekering kan uw schade en advocaatkosten verhaald worden bij uw eigen verzekeraar. Ook in het geval het verkeersongeluk door u zelf is veroorzaakt.

Wat is de meerwaarde van een advocaat?

U kunt ervoor kiezen uw juridische begeleiding door een letselschade specialist te laten afhandelen of ervoor kiezen om dit door een gespecialiseerde letselschade advocaat te doen.  Een meerwaarde van een letselschade advocaat, zoals mr, Marloes de Schiffart, is dat zij bevoegd is om zo nodig een procedure te starten bij de rechtbank. Een letselschade specialist die geen advocaat is heeft deze bevoegdheid niet. Een procedure kan noodzakelijk zijn wanneer de aansprakelijkheid niet wordt erkend door de partij die aansprakelijk gesteld wordt. De rechter neemt dan de beslissing.

Vindt u het lastig iemand aansprakelijk te stellen?

Voor een slachtoffer kan het moeilijk zijn om bijvoorbeeld zijn/haar werkgever, behandeld arts of andere relatie te benaderen voor een schadevergoeding. Vaak wordt dit niet gedaan vanwege de goede relatie tussen beiden. Dit is heel begrijpelijk, maar vaak onnodig omdat dergelijke partijen meestal verzekerd zijn voor dit soort ongevallen. De geleden schade wordt dan overeengekomen tussen de advocaat en de verzekeraar en betreft slechts een zakelijke kwestie.

In situaties waarin u letsel heeft opgelopen waarvoor een ander aansprakelijk is, kan ook uw werkgever uw loonkosten en re-integratiekosten verhalen bij de aansprakelijke partij of de verzekeraar daarvan. De Schiffart advocatuur begeleidt slachtoffers en werkgevers met dergelijke trajecten.

Wij ontzorgen u, zodat u kunt focussen op herstel

Het vaststellen van een passende schadevergoeding is maatwerk. mr. Marloes de Schiffart is nauw betrokken bij uw herstelproces en kan u een volledig beeld schetsen van geleden schade. Daarbij behartigt zij de juridische en financiële afhandeling van uw zaak, zodat u zich volledig kan richten op uw herstel.

Marloes komt bij u thuis op bezoek voor een gesprek om te verkennen wat jullie voor elkaar kunnen betekenen.

Mocht u vragen of behoefte aan meer informatie hebben, neem dan gerust en vrijblijvend contact op met mr. Marloes de Schiffart.

Contactgegevens