Letselschade

Geen kosten bij aansprakelijkheid

Alle kosten van de juridische bijstand in uw zaak worden verhaald op de partij die aansprakelijk wordt gesteld. Bij erkenning van de aansprakelijkheid bent u geen kosten verschuldigd.

In de gevallen waarin de aansprakelijkheid nog niet vaststaat treed ik vroegtijdig met u in overleg over het kostenaspect, zodat u vooraf weet wat u kan verwachten.

Familierecht

Uurtarief

Voor familierechtzaken wordt op basis van een overeengekomen uurtarief gewerkt. In specifieke gevallen kan hier van worden afgeweken.

Het uurtarief wordt vermeerderd met het wettelijke BTW tarief.

In tegenstelling tot het gebruikelijke in de advocatuur, worden er geen kantoorkosten (vaak 6%) over het uurtarief berekend.

Aanvullende kosten zoals griffierecht (vergoeding aan de rechtbank), benodigde uittreksels, deurwaardersvergoedingen, etc. komen voor rekening van de cliënt.

Vaste prijsafspraken

Door mijn ervaring kan ik vooraf een accurate schatting maken van de kosten die verwacht kunnen worden.
Daarnaast is het ook mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken.

Toevoeging/ Pro deo

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Dat betekent dat een deel van de kosten worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Een eigen bijdrage dient u dan nog wel te betalen.

Meer informatie hierover kan u vinden op de site van de Raad van Rechtsbijstand:  www.rvr.org

Voor toelichting en vragen kunt u contact opnemen met De Schiffart advocatuur: neem contact op